Prof. Dr. MUSTAFA KAÇAR
 
Birim
: Bilim Tarihi
E-posta
: mkacar
Telefon
: 15981-10762
Web
:
Görev
: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Adres
: Edebiyat Fakültesi BilimTarihi Bölümü
Eğitim Bilgileri

İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlayıp 1977 yılında Antakya lisesinden mezun oldu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda lisans eğitimine başladı ve adı geçen anabilim dalından Mihrimah Sultan'ın Vakıf Eserleri, adlı bitirme teziyle 1983 yılında mezun oldu. Aynı yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek lisans eğitimine başladı ve 1986 yılında Osmanlı Telgraf İletmesi (1854-1871), konulu teziyle mezun oldu. Önce Topkapı Sarayı Arşivi’nde uzman olarak, daha sonra Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yanında İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olarak çalıştı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. Osmanlı Devletinde Bilim ve Eğitim Anlayışında Meydana Gelen Değişmeler ve Mühendishanelerin Kuruluşu konulu teziyle 1996 yılında Bilim Tarihi Bölümü’nde Doktorasını verdi. 1997 yılında yardımcı doçent, 2000’de doçent olmuştur. 3. 4. 2008 yılında Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda Prof kadrosuna atanmıştır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğünü de ifa etmektedir. Evli, bir çocukludur. Türk Bilim Tarihi Kurumu Derneği üyesi ve Uluslar arası Bilim Tarihi Akademisi muhabir üyesidir. Osmanlı bilim tarihi, bilim felsefesi, teknoloji tarihi konularında dersler vermektedir. Osmanlı mühendislik eğitimi tarihi, eğitim kurumları tarihi ve Prof. Dr. Atilla Bir ile birlikte bilim aletleri tarihi konusunda çok sayıda araştırma ve incelemeleri bulunmaktadır.